Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sídla spoločnosti CoolPeople a.s.

Nové sídlo spoločnosti CoolPeople a.s. je počnúc 27.3.2019 na nasledujúcej adrese:
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4 - Krč

Ostatné identifikačné údaje zostávajú bez zmeny.
Ďakujeme a tešíme na stretnutie s Vami v našej nové budove, kde Vás kedykoľvek radi uvítame.