TOP POSKYTOVATEĽ
IT SLUŽIEB

Naším poslaním je poskytovať najlepšie
IT služby, ktoré potrebujete pre svoje podnikanie a inovácie.


Zameriavame sa na poskytovanie IT služieb podľa konkrétnych potrieb a zadaní. Náš tím sa zameriava na flexibilnú spoluprácu, perfektné služby a včasné dodanie požadovaných riešení.

Hlavným cieľom je dlhodobo udržateľná spolupráca, ktorá je založená na neustálom zvyšovaní kvality a kvantity poskytovaných služieb a na vzájomnej dôvere medzi našimi zamestnancami, klientmi a IT odborníkmi.

SPÝTAJTE SA NA NAŠE SLUŽBY

KĽÚČOVÉ HODNOTY

Za viac ako 17 rokov pôsobenia na trhu sa vykryštalizovali naše kľúčové hodnoty, ktoré definujú spôsob akým sa neustále snažíme naplniť naše poslanie a ciele.

 
 

SPOLUPRÁCA

Náš úspech je založený na dobre fungujúcich spoluprácach celého nášho teamu, dlhodobé spolupráce s našimi klientmi a IT odborníkmi.

SPOĽaHLIVOSŤ

Pracujeme systematicky, konzistentne a udržateľne s víziou dlhodobej spolupráce. Vďaka tomu sa na nás klienti môžu spoľahnúť, dnes a aj za 5 rokov.

SLUŠNOSť

Slušnosť a férové jednanie sú naším základom pre dlhodobú spoluprácu s klientmi, IT odborníkmi, zamestnancami a konkurenciou.

InováCiE

Neustále zlepšovanie je dôležitou súčastou nášho fungovania. Len vďaka inováciam dokážeme dlhodobo pracovať s väčšou kvalitou a rýchlosťou.

Rýchlosť

Pracujeme rýchlo a efektívne, pretože pre našich klientov a kandidátov je rýchlosť kľúčová.

Fungovanie CoolPEople je založené na komplexnej starostlivosti  o našich klientovi a IT odborníkov. 

Klientov vybavuje naše obchodné oddelenie. Každý má svojho manažéra pre kľúčových zákazníkov, ktorý sa dlhodobo stará o všetky jeho potreby a garantuje dodávku IT služieb podľa stanovených parametrov.

Kľúčovým prvkom je naše Delivery oddelenie, ktoré zabezpečuje kvalitu projektových zadaní na vstupe a následne kvalitu a parametre poskytovaných IT riešení na výstupe.

IT odborníkov má na starosti naše Sourcing oddelenie.
Na základe požiadaviek vyhľadáva vhodných a aktuálne dostupných IT odborníkov a koordinuje potrebné ďalšie kroky na dodanie ich kapacít do projektov.

Naša jedinečná ponuka je založená na kombinácii schopností vysoko efektívneho poskytovateľa IT kapacít s pridanou hodnotou tradičnej IT spoločnosti s cieľom zabezpečiť komplexné poskytovanie IT služieb a projektov. Dokážeme rýchlo zmobilizovať potrebné IT kapacity a pridať potrebnú úroveň prispôsobeného riadenia.

IT outsourcing


Našou hlavnou službou sú IT služby, dlhodobé poskytovanie komplexných IT služieb prispôsobených konkrétnym potrebám, podľa definovaných parametrov SLA.

Ďalšou možnosťou je IT Contracting, rýchle a flexibilné doplnenie IT kapacít pre vaše projekty. To zahŕňa všetky potrebné záruky kvality a dostupnosti.

Našou doplnkovou službou je IT Recruitment, dodávka IT odborníkov v priamej spolupráci. Ak potrebujete odborníka, ktorý sa stane dlhodobou súčasťou vášho tímu, nájdeme vám ho. A dodáme vám ich formou služby personálnej agentúry so všetkými štandardnými zárukami.

Našou ďalšou službou sú riadené služby (MSP), ktoré spájajú dodávateľov IT kapacít. Tieto riešenia sú vhodné pre spoločnosti, ktoré majú záujem zjednotiť svojich dodávateľov IT kapacít pod jedného hlavného.

 

Novinky

 
 

kontakty

KONTAKTUJTE NÁS