Flexibilný dodávateľ IT kapacít

Našim poslaním je, aby všetci naši klienti mali kapacity, ktoré potrebujú pre svoje IT projekty.


Zameriavame sa na úspešné dodávanie IT odborníkov pre všetky projekty našich klientov podľa ich špecifických potrieb. Náš tím je nastavený tak, aby urobil maximum pre požiadavky každého klienta a dodal mu požadovaných IT odborníkov.

Hlavným cieľom je dlhodobo udržateľná spolupráca, ktorá bude založená na neustále zlepšujúcej sa kvalite a kvantite dodaných služieb, samozrejme
aj na vzájomnej dôvere medzi našimi zamestnancami, klientmi a IT odborníkmi.

SPÝTAJTE SA NA NAŠE SLUŽBY

KĽÚČOVÉ HODNOTY

Za viac ako 15 rokov pôsobenia na trhu sa vykryštalizovali naše kľúčové hodnoty, ktoré definujú spôsob akým sa neustále snažíme naplniť naše poslanie a ciele.

 
 

SPOLUPRÁCA

Náš úspech je založený na dobre fungujúcich spoluprácach celého nášho teamu, dlhodobé spolupráce s našimi klientmi a IT odborníkmi.

SPOĽaHLIVOSŤ

Pracujeme systematicky, konzistentne a udržateľne s víziou dlhodobej spolupráce. Vďaka tomu sa na nás klienti môžu spoľahnúť, dnes a aj za 5 rokov.

SLUŠNOSť

Slušnosť a férové jednanie sú naším základom pre dlhodobú spoluprácu s klientmi, IT odborníkmi, zamestnancami a konkurenciou.

InováCiE

Neustále zlepšovanie je dôležitou súčastou nášho fungovania. Len vďaka inováciam dokážeme dlhodobo pracovať s väčšou kvalitou a rýchlosťou.

Rýchlosť

Pracujeme rýchlo a efektívne, pretože pre našich klientov a kandidátov je rýchlosť kľúčová.

Fungovanie CoolPEople je založené na komplexnej starostlivosti  o našich klientovi a IT odborníkov. 

Klientom sa venuje naše oddelenie Sales. Každý z našich klientov má svôjho dedikovaného Key Account Managera, ktorý sa stará o všetky jeho potreby a  garantuje všetky parametre dlhodobú úspešnú spoluprácu. 

IT odborníkov má na starosti naše Sourcing oddelenie. Na základe požiadaviek našich klientov vyhľadávame vhodných a aktuálne dostupných IT odborníkov, predstavujeme im konkrétne parametre projektov, koordinujeme pohovory a ďalšie nevyhnutné kroky k zaobstaraniu ich kvality a kapacity na projekty klientov.

Dôležitou súčasťou našej práce je profesionálna prezentácia IT projektov pre našich klientov na špeciálne cieľové skupiny IT odborníkov, ktoré zaisťuje Marketingové oddelenie. Naším dlhodobým cieľom je zmeniť zavedené postupy v IT recruitmente. Chceme väčšiu slobodu pre IT odborníkov, ktorí budú mať možnosť si vybrať z výberu všetkých aktuálnych IT projektov na trhu na jednotnej konsolidovanej platforme CoolJobs.

IT outsourcing


Hlavnou službou je IT outsourcing ( bodyshop / contracting) - flexibilný prenájom IT odborníkov na projekty našich klientov. Kľúčovou výhodou IT bodyshopu je, že klienti dostanú presne také dočasné kapacity IT odborníkov, ktoré potrebujú pre svoje projekty. Nemusia sa zapodievať ich vyhľadávaním, mobilizáciou a demobilizáciou. Všetky tieto služby zaisťuje CoolPeople vrátane všetkých garancií a záruk.

Našou doplnkovou službou je IT recruitment - dodávanie IT odborníkov do priamej spolupráce s klientmi. Pokiaľ náš klient potrebuje IT odborníka, ktorý sa má stať dlhodobou súčasťou jeho teamu, tak mu ho nájdeme a dodáme vo forme personálnej agentúry so všetkými štandardnými zárukami. Prípadne umožnujeme tzv. Transfer2Core IT odborníka, ktrorý sa natoľko osvečil, že s ním má klient záujem spolupracovať dlhodobo.

Ďaľšou službou sú riadené služby (MSP) - pre klientov poskytuje riadené služby na zjednotenie dodávateľov IT profíkov. Tieto služby sú viac ako vhodné pre klientov, ktorí majú záujem zjednotiť svojich dodávateľov IT kapacít pod jedného dodávateľa s garantovanou úrovňou služieb (SLA) 

 

Novinky

 
 

kontakty

KONTAKTUJTE NÁS